N. 418707 (2021-529713) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Uitnodiging voor een marktconsultatie op donderdag 2 september 2021: ‘Huur van opblaasbare reddingsgordels met geïntegreerd noodbaken inclusief jaarlijkse keuring'.
Beknopte beschrijving : Loodswezen dab start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor de huur van opblaasbare reddingsgordels met geïntegreerd noodbaken, inclusief jaarlijkse keuring. Om ervoor te zorgen dat de functionele/technische specificaties overeenkomen met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van reddingsmiddelen, wordt een marktconsultatie georganiseerd met belangrijke spelers in de markt.
N. 418707 (2021-529713)
Referentienummer: DAB L-21.06-F01_0
Publicatie datum: 28/07/2021
 
Type: Enuntiatieve aankondiging
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/09/2021 2021-535970 2021-529713 1_E2
30/07/2021 2021-529996 2021-529713 1_E1
28/07/2021 2021-529713 0
28/07/2021 2021-529713 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16703
Thonetlaan 102 bus 1
Antwerpen
2050
qhsse.loodswezen@mow.vlaanderen.be
http://www.loodswezen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418707

Uitnodiging voor een marktconsultatie op donderdag 2 september 2021: ‘Huur van opblaasbare reddingsgordels met geïntegreerd noodbaken inclusief jaarlijkse keuring'.


DAB L-21.06-F01_0

Loodswezen dab start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor de huur van opblaasbare reddingsgordels met geïntegreerd noodbaken, inclusief jaarlijkse keuring. Om ervoor te zorgen dat de functionele/technische specificaties overeenkomen met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van reddingsmiddelen, wordt een marktconsultatie georganiseerd met belangrijke spelers in de markt.


Antwerpen - Zeebrugge - Gent - Vlissingen (NL)


Loodswezen dab wenst opblaasbare reddingsgordels met geïntegreerd noodbaken te huren voor alle loodsen voor een periode van 4 jaar, waarbij de jaarlijkse keuring in de huurprijs is inbegrepen.

Daarnaast wenst Loodswezen dab een beperktere set identieke reddingsgordels met noodbaken te huren, eveneens voor een periode van 4 jaar, specifiek bedoeld voor trainingsdoeleinden.

De actueel beoogde technische vereisten m.b.t. dienstverlening, reddingsgordels en noodbakens zijn weergegeven in bijgevoegd document.


Een open marktconsultatie met potentiële dienstverleners wordt georganiseerd op donderdag 2 september 2021 van 9u30 tot 12u30, in het Imalsogebouw, Thonetlaan 102 bus 1, 2050 Antwerpen.

Registratie is verplicht en kan op het adres _hidden_@mow.vlaanderen.be tot uiterlijk 1 september 2021.

Tijdens dit evenement worden de verschillende specificaties en verwachte resultaten met de deelnemers besproken. Het belangrijkste doel is te bepalen of de specificaties overeenkomen met de huidige stand van de techniek op gebied van reddingsmiddelen.

We richten ons op bedrijven met ervaring en kennis die kunnen bijdragen aan een verbeterde bescherming van onze medewerkers in man overboord situaties. Het evenement zal technisch en specifiek zijn. Het is daarom belangrijk dat mensen met de juiste technische kennis aanwezig zijn.


Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2021-11-01

AFDELING: PROCEDURE


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Vooraf registreren verplicht


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-28