N. 441800 - RDGB-VRO-2024-212471-ANST-FA11725 (9b863adf-5a3f-45f6-b19d-d6be2cec1a33) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Vilvoorde, FOD Financiën, Labo Douane, Omschakelaar Zuivere Perslucht en Helium
Beknopte beschrijving : Omschakelaar Zuivere Perslucht en Helium
N. 441800 (9b863adf-5a3f-45f6-b19d-d6be2cec1a33)
Referentienummer: RDGB-VRO-2024-212471-ANST-FA11725
Publicatie datum: 08/02/2024
Uiterste datum: 26/02/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
Regie der Gebouwen, Universiteitslaan, 1B, 3500 Hasselt BEL, Steyfkens Andy
+32 478671540
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten

BELGIË: BOUWEN VAN LABORATORIUM
VILVOORDE, FOD FINANCIËN, LABO DOUANE, OMSCHAKELAAR ZUIVERE PERSLUCHT EN HELIUM

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Regie der Gebouwen
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Vilvoorde, FOD Financiën, Labo Douane, Omschakelaar Zuivere Perslucht en Helium
Beschrijving: Omschakelaar Zuivere Perslucht en Helium
Identificatiecode van de procedure: 94f95931-9d7d-4dcd-a71d-8bfdd71ed6af
Interne identificatiecode: RDGB-VRO-2024-212471-ANST-FA11725
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214610 Bouwen van laboratorium

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Verplichte uitsluitingsgronden zoals opgenomen in artikel 67 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

5. Perceel

5.1 Perceel: LOT-0001

Titel: RDGB-VRO-2024-212471-ANST-FA11725 - 1
Beschrijving: Omschakelaar Zuivere Perslucht en Helium
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214610 Bouwen van laboratorium

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Plaats bezoek verplicht, aan te vragen via dhr. STEYFKENS Andy per mail andy.steyfkens@buildingsagency.be of telefonisch +32 478671540 Gelieve de offerte te mailen naar procurement.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer RDGB-VRO-2024-212471-ANST-FA11725 in het onderwerp

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Toegestaan
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-02-26+01:00 12:00:00+01:00

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Regie der Gebouwen
Registratienummer: 0208312646_4894
Afdeling: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B
Stad: Hasselt
Postcode: 3500
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Contactpunt: Steyfkens Andy
Telefoon: +32 478671540
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0308.356.862
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 379ca6ba-52b8-4451-b5b7-29be8f82bdf5 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-02-08+01:00 00:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking