N. 442302 - 2023_50197 (d3099591-c979-44f3-9688-d63b56a9b55b) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Doorstroombegeleiding en Jobhunting
Beknopte beschrijving : De opdracht "Doorstroombegeleiding en Jobhunting" heeft als doelstelling om doelgroepwerknemers uit de sociale economie te helpen de overstap te maken naar een tewerkstelling in het regulier economisch circuit.
N. 442302 (d3099591-c979-44f3-9688-d63b56a9b55b)
Referentienummer: 2023_50197
Publicatie datum: 08/02/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: planning
pin-only (04)
Vooraankondiging die alleen ter informatie wordt gebruikt – algemene richtlijn
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: Brussel
Aanbestedende overheid :
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap, Keizerslaan 11, 1000 Brussel BEL
+32 80030700
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten

BELGIË: DIENSTEN VOOR BEGELEIDING EN ADVIESVERLENING
DOORSTROOMBEGELEIDING EN JOBHUNTING

Vooraankondiging of periodieke indicatieve aankondiging die alleen ter informatie wordt gebruikt

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Doorstroombegeleiding en Jobhunting
Beschrijving: De opdracht "Doorstroombegeleiding en Jobhunting" heeft als doelstelling om doelgroepwerknemers uit de sociale economie te helpen de overstap te maken naar een tewerkstelling in het regulier economisch circuit.
Interne identificatiecode: 2023_50197

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: Zie vooraankondiging
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

3. Deel

3.1 Deel: PAR-0001

Titel: Doorstroombegeleiding en Jobhunting
Beschrijving: Zie vooraankondiging
Interne identificatiecode: 2023_50197

3.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening

3.1.5 Algemene informatie

Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)

3.1.7 Voorwaarden van de aanbesteding

3.1.8 Technieken

Raamovereenkomst Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

3.1.9 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Registratienummer: 0887010362_6509
Afdeling: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Dienst Samenwerking
Postadres: Keizerslaan 11
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 80030700
Fax: +32 25061722
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
Organisatie die inschrijvingen verwerkt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 022349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6c41ac99-6584-4d5e-a62b-8b8d1edfde39 - 01
Type formulier: Geplande opdracht
Type aankondiging: Vooraankondiging of periodieke indicatieve aankondiging die alleen ter informatie wordt gebruikt
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-02-08+01:00 00:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vermoedelijke datum waarop een aankondiging van een opdracht in het kader van deze procedure zal worden bekendgemaakt: 2024-03-08+01:00