N. 522107 - GAC_2024_03054 (4ef3a58b-3cdc-4f26-aac4-68e945c27874) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Concessie voor het organiseren van de catering van enkel drank tijdens de jaarmarkt Wilrijk
Beknopte beschrijving : De concessie heeft tot doel het organiseren van de catering enkel drank tijdens het evenement Jaarmarkt Wilrijk op zondag 11 en maandag 12 augustus 2024 op de Bist, 2610 Wilrijk.
N. 522107 (4ef3a58b-3cdc-4f26-aac4-68e945c27874)
Referentienummer: GAC_2024_03054
Publicatie datum: 29/03/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (19)
Concessieaankondiging – concessierichtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BEL
+32 3382500
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Zie opdrachtdocumenten.
AWARD
LOT-0001
cost - Zie opdrachtdocumenten.
AWARD
LOT-0001
quality - Zie opdrachtdocumenten.
AWARD
LOT-0001
quality - Zie opdrachtdocumenten.

Extracten

BELGIË: CATERINGDIENSTEN
CONCESSIE VOOR HET ORGANISEREN VAN DE CATERING VAN ENKEL DRANK TIJDENS DE JAARMARKT WILRIJK

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Antwerpen
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Concessie voor het organiseren van de catering van enkel drank tijdens de jaarmarkt Wilrijk
Beschrijving: De concessie heeft tot doel het organiseren van de catering enkel drank tijdens het evenement Jaarmarkt Wilrijk op zondag 11 en maandag 12 augustus 2024 op de Bist, 2610 Wilrijk.
Identificatiecode van de procedure: 1c45eb78-af77-46d8-b06b-932407ec3692
Interne identificatiecode: GAC_2024_03054

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55520000 Cateringdiensten
Aanvullende classificatie (cpv): 79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/23/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: GAC_2024_03054 - 1
Beschrijving: De concessie heeft tot doel het organiseren van de catering enkel drank tijdens het evenement Jaarmarkt Wilrijk op zondag 11 en maandag 12 augustus 2024 op de Bist, 2610 Wilrijk.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55520000 Cateringdiensten
Aanvullende classificatie (cpv): 79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie opdrachtdocumenten.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Zie opdrachtdocumenten.
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Zie opdrachtdocumenten.
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Zie opdrachtdocumenten.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Antwerpen
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Antwerpen
Registratienummer: 0207500123_711
Postadres: Grote Markt 1
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 3382500
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0308.356.862
Stad: Wetenschapsstraat 33 te 1040 Etterbeek
Land: België
Telefoon: 02 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 07c87e2a-648a-48d9-bb1a-691606aee0f9 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/03/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/03/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking