N. 540381 - KMS 24GK130 (5746e363-e142-44c7-8019-71836e8b562b) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Betreffende de punctuele overeenkomst van leveringen tegen globale prijs voor de aankoop en levering van “Schoeisel tvv leerlingen + kader KMS – tenue gala (MR Sys SEI)”
Beknopte beschrijving : De aankoop en levering van “Schoeisel tvv leerlingen + kader KMS – tenue gala”.
N. 540381 (5746e363-e142-44c7-8019-71836e8b562b)
Referentienummer: KMS 24GK130
Publicatie datum: 12/04/2024
Uiterste datum: 27/05/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Leveringen
Regio: Brussel
Aanbestedende overheid :
Ministerie van Defensie, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel BEL
+3224413651
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten

BELGIË: SCHOEISEL, MET UITZONDERING VAN SPORT- EN VEILIGHEIDSSCHOEISEL
BETREFFENDE DE PUNCTUELE OVEREENKOMST VAN LEVERINGEN TEGEN GLOBALE PRIJS VOOR DE AANKOOP EN LEVERING VAN “SCHOEISEL TVV LEERLINGEN + KADER KMS – TENUE GALA (MR SYS SEI)”

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Ministerie van Defensie
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Defensie

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Betreffende de punctuele overeenkomst van leveringen tegen globale prijs voor de aankoop en levering van “Schoeisel tvv leerlingen + kader KMS – tenue gala (MR Sys SEI)”
Beschrijving: De aankoop en levering van “Schoeisel tvv leerlingen + kader KMS – tenue gala”.
Identificatiecode van de procedure: 6eed2212-b65f-433b-ba07-e3639ad39481
Interne identificatiecode: KMS 24GK130
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 18810000 Schoeisel, met uitzondering van sport- en veiligheidsschoeisel

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 50 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: KMS 24GK130 - 1
Beschrijving: De aankoop en levering van “Schoeisel tvv leerlingen + kader KMS – tenue gala
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 18810000 Schoeisel, met uitzondering van sport- en veiligheidsschoeisel

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Niet toegestaan
Rechtvaardiging waarom elektronische indiening niet mogelijk is: Fysiek model is inbegrepen
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans, Nederlands
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 27/05/2024 08:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Ministerie van Defensie
Registratienummer: 0308357555_4837
Afdeling: Koninklijke Militaire School
Postadres: Renaissancelaan 30
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +3224413651
Internetadres: http://www.rma.ac.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 205a653f-094d-4386-ad80-b671f87d138f - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 12/04/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 12/04/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans

11.2 Informatie over de bekendmaking