N. 539353 - RDGB-VRN-2024-110048-KRAD-351C (9d39a587-8723-4d3f-bd97-f9a3275ab4b0) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen 2 aircosystemen voor koeling server en CKO
Beknopte beschrijving : Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen 2 aircosystemen voor koeling server en CKO Huidige koeling in het CKO is defect en er zijn geen wisselstukken meer voorradig. Deze post bestaat erin het resterende koelgas af te pompen volgens de koeltechnische normen en de units te demonteren. Alle overbodige onderdelen worden verwijderd van het staatsdomein. 1.2. Specificaties materialen Outdoor unit (te verifiëren bij uitvoering): Midea MDV-V160W/SN1 SN: C703117730112408400003 Indoor unit 1: Midea MDV-D71DL/N1-B SN: B731335507906C09400003 Indoor unit 2: Midea MDV-D71DL/N1-B SN: B731335507906C09400001
N. 539353 (9d39a587-8723-4d3f-bd97-f9a3275ab4b0)
Referentienummer: RDGB-VRN-2024-110048-KRAD-351C
Publicatie datum: 12/04/2024
Uiterste datum: 26/04/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Regie der Gebouwen, Italiëlei, 4 b15, 2000 Antwerpen BEL, Tiffany Wouters - tiffany.wouters@buildingsagency.be 03 223 00 97 - 0471 33 47 15
+32 25416511
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja

Extracten

BELGIË: INSTALLEREN VAN AIRCONDITIONING
ANTWERPEN – FOD JUSTITIE – PLAATSEN 2 AIRCOSYSTEMEN VOOR KOELING SERVER EN CKO

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Regie der Gebouwen
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen 2 aircosystemen voor koeling server en CKO
Beschrijving: Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen 2 aircosystemen voor koeling server en CKO
Identificatiecode van de procedure: 3fe4510b-66bc-4412-a6d4-9661b2b8714c
Interne identificatiecode: RDGB-VRN-2024-110048-KRAD-351C
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45331220 Installeren van airconditioning

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Verplichte uitsluitingsgronden zoals opgenomen in artikel 67 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: RDGB-VRN-2024-110048-KRAD-351C - 1
Beschrijving: Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen 2 aircosystemen voor koeling server en CKO
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45331220 Installeren van airconditioning

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanvullende informatie: Gelieve uw offerte te mailen naar procurement.vrn@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 26/04/2024 13:45 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: Raad van State
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Regie der Gebouwen
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Regie der Gebouwen
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Regie der Gebouwen
Registratienummer: 0208312646_4893
Afdeling: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Contactpunt: Tiffany Wouters - tiffany.wouters@buildingsagency.be 03 223 00 97 - 0471 33 47 15
Telefoon: +32 25416511
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0308.356.862
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: bc9d53e2-db90-4af2-a67e-ad2d3b763a59 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 12/04/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 12/04/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking