N. 620521 - VIV2024/016 (f6410bb6-9777-4bc5-a6ee-43d70c991bdf) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aankoop diverse eye-trackers in extended reality
Beknopte beschrijving : Het voorwerp van deze opdracht betreft de aankoop van diverse eye-trackers in eXtended Reality, zijnde de aankoop van AR en VR brillen inclusief toebehoren en software. Deze opdracht is opgedeeld in 3 percelen.
N. 620521 (f6410bb6-9777-4bc5-a6ee-43d70c991bdf)
Referentienummer: VIV2024/016
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 20/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk BEL
+32 50305238
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten

BELGIË: SPECIALE OPTISCHE INSTRUMENTEN
AANKOOP DIVERSE EYE-TRACKERS IN EXTENDED REALITY

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aankoop diverse eye-trackers in extended reality
Beschrijving: Het voorwerp van deze opdracht betreft de aankoop van diverse eye-trackers in eXtended Reality, zijnde de aankoop van AR en VR brillen inclusief toebehoren en software. Deze opdracht is opgedeeld in 3 percelen.
Identificatiecode van de procedure: 1409eb58-b2d7-4c40-893d-9d1cd6532850
Interne identificatiecode: VIV2024/016
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Aanvullende aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 38636000 Speciale optische instrumenten
Aanvullende classificatie (cpv): 48000000 Software en informatiesystemen

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 102 500 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: VIV2024/016 - 1
Beschrijving: VR bril met Eye-Tracking_type 1
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Aanvullende aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 38636000 Speciale optische instrumenten
Aanvullende classificatie (cpv): 48000000 Software en informatiesystemen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 20/06/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0002

Titel: VIV2024/016 - 2
Beschrijving: AR bril met Eye-Tracking
Interne identificatiecode: 2

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Aanvullende aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 38636000 Speciale optische instrumenten
Aanvullende classificatie (cpv): 48000000 Software en informatiesystemen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 20/06/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0003

Titel: VIV2024/016 - 3
Beschrijving: VR bril met Eye-Tracking_type 2
Interne identificatiecode: 3

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Aanvullende aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 38636000 Speciale optische instrumenten
Aanvullende classificatie (cpv): 48000000 Software en informatiesystemen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 20/06/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw
Registratienummer: 0455932266_5131
Postadres: Doorniksesteenweg 145
Stad: Kortrijk
Postcode: 8500
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Telefoon: +32 50305238
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 2aba79cb-6577-4398-bb61-70bb6674d510 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking