N. 334264 (2019-505828) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 19 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: BIOTOOPVERBETERING KNOFLOOKPAD VIA AANLEG WATERPARTIJEN EN HEIDEHABITATS IN PEER, HECHTEL-EKSEL EN HOUTHALEN
Beknopte beschrijving : Aanleg van waterpartijenOmvorming van kapvlakte naar heideChopperen van droog grasland met afvoer van biomassa Ontbossen van landduinOntbossen van verruigd vochtig graslandPlaatsen van rasters en slagbomenOmvormen van grasland naar akker
N. 334264 (2019-505828)
Relatie: 2018-537391 
Referentienummer: NPBvzw-LIFE_BNIP_Knoflookpad-F03_0
Publicatie datum: 27/02/2019
 
Type: Gunning

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Natuurpunt Beheer vzw
Nationaal identificatienummer: 0409.423.736_27820
Coxiestraat 11
Mechelen
2800
Telefoon: +32 15770174
raf.vanderveken@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334264
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BIOTOOPVERBETERING KNOFLOOKPAD VIA AANLEG WATERPARTIJEN EN HEIDEHABITATS IN PEER, HECHTEL-EKSEL EN HOUTHALEN


NPBvzw-LIFE_BNIP_Knoflookpad-F03_0

Aanleg van waterpartijen

Omvorming van kapvlakte naar heide

Chopperen van droog grasland met afvoer van biomassa

Ontbossen van landduin

Ontbossen van verruigd vochtig grasland

Plaatsen van rasters en slagbomen

Omvormen van grasland naar akker


Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend:
161401.30
201167.30

Perceel 1


Perceel nr.: 1

Peer, Houthalen


BIOTOOPVERBETERING KNOFLOOKPAD VIA AANLEG WATERPARTIJEN EN HEIDEHABITATS


Gunningscriteria
Prijs

Life BNIP Actie C6 knoflookpad


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Perceel nr.: 1
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-02-15
Aantal inschrijvingen: 5
1
Naam en adres van de contractant:
Heylen BVBA
Nationaal identificatienummer: BE0474955550
Schrans 23
Geel
2440
Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend:
161401.30
201617.30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
officiele rechtbanken arrondissement Mechelen
Mechelen
2800
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-27