Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338845 (2019-510977)
Referentienummer:Fluvius-EAN18AD010-F06_0
Publicatie datum:11/04/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Gaslekdetectie
Beknopte beschrijving:
Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens en detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE BE, Joeri Van Caneghem
+32 92634794
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


BE001

Referentie van de aankondiging: 2019-510977Helpdesk e-Procurement


Telefoon: +32 27408000

revise@publicprocurement.be


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENSTFluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)

Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950

Brusselsesteenweg 199

MELLE

9090


Joeri Van Caneghem

Telefoon: +32 92634794

joeri.vancaneghem@fluvius.be

Fax: +32 92634748


www.fluvius.be

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338845


Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel


AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHTGaslekdetectieFluvius-EAN18AD010-F06_0


Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens en detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.


Gaslekdetectie met detectiewagenPerceel nr.: 1


Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.
Gaslekdetectie te voetPerceel nr.: 2


Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.AFDELING: PROCEDURE


De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Originele datum van verzending: 2019-04-02

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Originele datum van verzending: 2019-04-02
AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGENSTOPZETTING PUBLICATIE wegens ontbrekende pub TED.


HET DOSSIER WORDT OPNIEUW GEPUBLICEERD met dossierref EAN18AD010_1Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11