Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338852 (2019-511006)
Referentienummer:Nieuwpoort-PPP0TH-677/9004/TDG-BEH-0-F03_0
Publicatie datum:11/04/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van dakgoten van de gebouwen van Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort BE, Mevrouw Julie Vanpeteghem
+32 58224458
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
Nieuwpoort
8620
Mevrouw Julie Vanpeteghem
Telefoon: +32 58224458
julie.vanpeteghem@nieuwpoort.be
Fax: +32 58224455
www.nieuwpoort.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van dakgoten van de gebouwen van Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


TDG_BEH_008_onderhoud dakgoten

zie II.2.4


diverse locaties


Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van dakgoten van de openbare gebouwen van de Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd voor een duurtijd van 2 jaar.

De opdracht kan stilzwijgend verlengd worden met 2 jaar.

Huidig bestek heeft tot doel het onderhoud van de dakgoten, afvoerbuizen en verzamelputjes van alle opgegeven openbare gebouwen op het grondgebied van Stad Nieuwpoort.

Voor sommige gebouwen zijn 1 of 2 of meerdere extra reinigingsbeurten voorzien zie tabel overzicht werken bij de technische beschrijving.

De posten zijn opgesteld per onderhoudsbeurt.

Vb: Stel voor het stadhuis en de conciergerie is een frequentie van 3 onderhoudsbeurten per jaar voorzien. Het huidig contract heeft een looptijd van 2 jaar. Dan zijn er in totaal een vermoedelijke hoeveelheid van 3 keer x 2jaar = 6 onderhoudsbeurten voorzien in dit contract.

Er kunnen steeds nog exta reinigsbeurten gevraagd worden op afroep.

Tevens dienen alle defecten aan de dakgoten en afvoerbuizen schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur, met opgave van de vermodeleijk kosten voor herstelling.

De afvoergoten, - buizen en - putjes moeten gecontrolleerd worden op een goede werking en vrij gemaakt worden van alle aanwezige vuil.

Plaats van de uitvoering: grondgebied Nieuwpoort, 8620 Nieuwpoort


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Opdracht nr.: TDG_BEH_008_onderhoud dakgoten
Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van dakgoten van de gebouwen van Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2019-510850
Originele datum van verzending: 2019-04-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11