Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338963 (2019-511147)
Referentienummer:Maria Boodschap Brussel Annuntiaten-V.23987.89-F02_0
Publicatie datum:12/04/2019
Uiterste datum:13/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Geschiktmakingswerken sanitair blok en kleuterklassen in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Beknopte beschrijving:
afbraak + nieuwbouw in houtskelet aan bestaand traditioneel gebouw in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Aanbestedende overheid:
VZW Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten, Naamsesteenweg 355, 3001 Brussel BE, Annemie Aernouts
+32 16399018
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
13/05/2019 2019-514201 2019-511147 1_E1
12/04/2019 2019-511147 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten
Nationaal identificatienummer: 0447.017.174_26434
Naamsesteenweg 355
Brussel
3001
Annemie Aernouts
Telefoon: +32 16399018
annemie.aernouts@ic.annuntiaten.be
http://imeldabasisschool.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338963
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338963
Architectenbureau Catherine De Bie Architecten bvab
K Albertstraat 48.1
Mechelen
2800
Catherine De Bie
Telefoon: +32 15273353
cdb@cdbArchitecten.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338963
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338963
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maria+Boodschap+Brussel+Annuntiaten-V.23987.89-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Geschiktmakingswerken sanitair blok en kleuterklassen in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek


Maria Boodschap Brussel Annuntiaten-V.23987.89-F02_0

afbraak + nieuwbouw in houtskelet aan bestaand traditioneel gebouw in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek


Basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130, 1080 Sint-Jans-Molenbeek


afbraak+ nieuwbouw in houtskelet aan bestaand traditioneel gebouw in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

Er wordt een plaatsbezoek gevraagd en deze is vastgelegd tussen 10u en 15u op 23/04/19, 26/04/19 en 30/04/19


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie aanbestedingsdocumenten


Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D


zie aanbestedingsdocumenten


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 14:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van 1e aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-12