Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341880 (2019-514799)
Referentienummer:MRMP-S/P-19SP050-F17_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:28/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht defensie
Procedure type:Procedure van gunning via onderhandelingen
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelneming betreffende de verwerving van 04 (vier) mobiele stations voor grondige ontsmetting (medium size), gekoppeld aan een meerjarige onderhoudsovereenkomst tegen prijslijst voor de levensduur van het materieel, de levering van reserveonderdelen, verbruiksartikelen en verschillende dienstenprestaties ten voordele van Defensie.
Beknopte beschrijving:
Verwerving van 04 (vier) mobiele stations voor grondige ontsmetting (medium size), gekoppeld aan een meerjarige onderhoudsovereenkomst tegen prijslijst voor de levensduur van het materieel, de levering van reserveonderdelen, verbruiksartikelen en verschillende dienstenprestaties ten voordele van Defensie.
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Programma's, Eversestraat, 1, 1140 Evere BE, Keppenne Michel Marie, Adjudant KEPPENNE Michel
+32 24415391
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Helpdesk e-Procurement
SPF/FOD P-O
Wetstraat 51
1040
Wetstraat 51
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
Referentie van de aankondiging: 2019-514799

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-S/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Programma's
Eversestraat, 1
Evere
1140
Keppenne Michel Marie
Adjudant KEPPENNE Michel
Telefoon: +32 24415391
michel.keppenne@mil.be
Fax: +32 24439426
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341880
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FP-19SP050-F17

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelneming betreffende de verwerving van 04 (vier) mobiele stations voor grondige ontsmetting (medium size), gekoppeld aan een meerjarige onderhoudsovereenkomst tegen prijslijst voor de levensduur van het materieel, de levering van reserveonderdelen, verbruiksartikelen en verschillende dienstenprestaties ten voordele van Defensie.


B-4540 Amay


Verwerving van 04 (vier) mobiele stations voor grondige ontsmetting (medium size), gekoppeld aan een meerjarige onderhoudsovereenkomst tegen prijslijst voor de levensduur van het materieel, de levering van reserveonderdelen, verbruiksartikelen en verschillende dienstenprestaties ten voordele van Defensie.


Verwerving van 04 (vier) mobiele stations voor grondige ontsmetting (medium size), gekoppeld aan een meerjarige onderhoudsovereenkomst tegen prijslijst voor de levensduur van het materieel, de levering van reserveonderdelen, verbruiksartikelen en verschillende dienstenprestaties ten voordele van Defensie.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelneming - Bijlage A - Vak 3.a.


Zie uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelneming - Bijlage A - Vak 3.b. en 3.c.


AFDELING: PROCEDURE


MRMP-S/P-19SP050-F17_0
28/06/2019
12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


16/05/2019