Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341870 (2019-514758)
Referentienummer:visit.brussels-2019-VB-CULT-TDF-ANIMATIONGALA-F50_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:27/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
De aanwerving van diensten voor het beheren en animeren van het galadiner naar aanleiding van de Grand Départ van de Tour de France 2019
Beknopte beschrijving:
Het contract is een dienstverleningscontract voor de aanwerving van een ‘regisseur' (lot 1), maar ook voor een animator/activator, die rekening houden met het thema, de plaats en het karakter van het evenement in kwestie, namelijk het galadiner naar aanleiding van de Grand Départ van de Tour de France 2019, dat zal plaatsvinden in het Forum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (lot 2).
Aanbestedende overheid:
visit.brussels, 2-4 Koningsstraat, 1000 Brussel BE, Frédérique Neuville
+32 25495063
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


visit.brussels
Nationaal identificatienummer: 0600.885.207_531033
2-4 Koningsstraat
Brussel
1000
Frédérique Neuville
Telefoon: +32 25495063
f.neuville@visit.brussels
https://visit.brussels/fr
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341870
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341870
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=visit.brussels-2019-VB-CULT-TDF-ANIMATIONGALA-F50
Autonoom bestuursorgaan

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


De aanwerving van diensten voor het beheren en animeren van het galadiner naar aanleiding van de Grand Départ van de Tour de France 2019


Het contract is een dienstverleningscontract voor de aanwerving van een ‘regisseur' (lot 1), maar ook voor een animator/activator, die rekening houden met het thema, de plaats en het karakter van het evenement in kwestie, namelijk het galadiner naar aanleiding van de Grand Départ van de Tour de France 2019, dat zal plaatsvinden in het Forum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (lot 2).


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

staging & techniek noodzakelijk voor de ‘opzet' en het verloop van de hele gala-avond (animaties inbegrepen).


Perceel nr.: 1

animatie / activering van de gasten, rekening houdend met de plaats, het specifieke karakter en thema van de avond.


Perceel nr.: 2

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


visit.brussels-2019-VB-CULT-TDF-ANIMATIONGALA-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-27
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16