Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341910 (2019-514760)
Referentienummer:Universitair Ziekenhuis Gent (3P)-PPP0UJ-1883/9069/OPZVB/AV-F50_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:12/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het leveren van disposable (niet-)steriele nierbekkens en potten
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10 , 9000 Gent BE, Mevrouw Annelot Vermeire
+32 93324768
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universitair Ziekenhuis Gent
Nationaal identificatienummer: BE0232.987.862
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
Mevrouw Annelot Vermeire
Telefoon: +32 93324768
annelot.vermeire@uzgent.be
www.uzgent.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1883/UJ/2018
https://eten.publicprocurement.be
Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het leveren van disposable (niet-)steriele nierbekkens en potten


Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Disposable niet-steriele nierbekkens


Perceel nr.: 1

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


Disposable steriele nierbekkens, 500 ml


Perceel nr.: 2

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


Disposable steriele nierbekkens, 250 ml


Perceel nr.: 3

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


Disposable steriele potten


Perceel nr.: 4

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


Grote disposable steriele potten, 3000 tot 5000 ml


Perceel nr.: 5

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


Grote disposable (niet-)steriele potten, 6000 tot 8000 ml


Perceel nr.: 6

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


Disposable steriele gietkannen


Perceel nr.: 7

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


Disposable steriele kommen sets


Perceel nr.: 8

Centraal Magazijn -1K12F, Corneel Heymanslaan 20 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 43 14


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. In het kader van de technische bekwaamheid worden er geen specifieke bewijsstukken gevraagd.


AFDELING: PROCEDURE


OPZVB/AVE/CDS/D34180234
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-12
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16