Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 342566 (2019-515617)
Referentienummer:JUST-DGEPI-BBL-CSC n°1/2019-2022/CFPP - Leadership collaboratif-F50_0
Publicatie datum:23/05/2019
Uiterste datum:24/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Luik
Onderwerp:
Procédure négociée sans publicité pour la réalisation d'un trajet de formation de « l'exercice du leadership collaboratif »
Beknopte beschrijving:
Le présent marché porte sur la réalisation d'un trajet de formation de «l'exercice du leadership collaboratif».
Aanbestedende overheid:
DG Institutions Pénitentiares, Quai de Willebroeck 33, 1000 Bruxelles BE, Athanase TSHIBANGU
+32 475679678
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


DG Institutions Pénitentiares
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_17568
Quai de Willebroeck 33
Bruxelles
1000
Athanase TSHIBANGU
Telefoon: +32 475679678
athanase.tshibangu@just.fgov.be
http://www.publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342566
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342566
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JUST-DGEPI-BBL-CSC+n%C2%B01%2F2019-2022%2FCFPP+-+Leadership+collaboratif-F50
DG EPI - Etablissements pénitentiaires
Quai de Willebroeck 33
Bruxelles
1000
Jean-Philippe KOOPMANSCH
Telefoon: +32 479988239
jean-philippe.koopmansch@just.fgov.be
http://www.publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342566

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Procédure négociée sans publicité pour la réalisation d'un trajet de formation de « l'exercice du leadership collaboratif »


CFPP Marneffe


Le présent marché porte sur la réalisation d'un trajet de formation de «l'exercice du leadership collaboratif».


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Voir CSC


Voir CSC


AFDELING: PROCEDURE


JUST-DGEPI-BBL-CSC n°1/2019-2022/CFPP - Leadership collaboratif-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voir CSC


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-23