Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347266 (2019-521534)
Referentienummer:MRMP-S/AT-19ST314-F16_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Voor-aankondiging defensie
Procedure type:Onbekend
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Een raamovereenkomst (7 jaar vanaf betekening van het contract) tegen prijslijst voor de herbevoorrading van Combatshirts en onderkleding ten voordele van Defensie.
Beknopte beschrijving:
Een raamovereenkomst (7 jaar vanaf betekening van het contract) tegen prijslijst voor de herbevoorrading van Combatshirts en onderkleding ten voordele van Defensie.
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems" Ondersectie Verwerving Textiel, Eversestraat, 1, 1140 Evere BE, Van Looy Arno
+32 24415419
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


BE001
Helpdesk e-Procurement
SPF/FOD P-O
Wetstraat 51
1040
Wetstraat 51
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
Referentie van de aankondiging: 2019-521534

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems" Ondersectie Verwerving Textiel
Eversestraat, 1
Evere
1140
Van Looy Arno
Telefoon: +32 24415419
Arno.VanLooy@mil.be
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347266

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Een raamovereenkomst (7 jaar vanaf betekening van het contract) tegen prijslijst voor de herbevoorrading van Combatshirts en onderkleding ten voordele van Defensie.

Een raamovereenkomst (7 jaar vanaf betekening van het contract) tegen prijslijst voor de herbevoorrading van Combatshirts en onderkleding ten voordele van Defensie.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


11/07/2019