Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347234 (2019-521551)
Referentienummer:Gemeente Elsene-2019-253-F50_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:12/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2019-253 betreffende interventies en herstellingen van machines van drukken voor de duur van één jaar.
Beknopte beschrijving:
overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2019-253 betreffende interventies en herstellingen van machines van drukken voor de duur van één jaar (CPV Code: 50532000-3).Uitvoeringstermijn van de opdracht: één jaar na de verzending van de eerste bestelbon.Wijze van bepaling van de prijzen: opdracht volgens prijslijst.Plaats van uitvoering: Herfststraat, 38-42 te 1050 Brussel (Elsene).Interventietermijn: maximaal de 2e werkdag volgend op de interventieaanvraag (oproep voor 12:00).
Aanbestedende overheid:
Elsene , Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel BE, Julienne Ada Ofoyi
+32 25157605
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Elsene
Nationaal identificatienummer: 0207.401.341_22835
Elsensesteenweg, 168
Brussel
1050
Julienne Ada Ofoyi
Telefoon: +32 25157605
julienne.adaofoyi@ixelles.brussels
www.ixelles.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347234
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347234

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2019-253 betreffende interventies en herstellingen van machines van drukken voor de duur van één jaar.


overheidsopdracht van beperkte waarde nr. 2019-253 betreffende interventies en herstellingen van machines van drukken voor de duur van één jaar (CPV Code: 50532000-3).

Uitvoeringstermijn van de opdracht: één jaar na de verzending van de eerste bestelbon.

Wijze van bepaling van de prijzen: opdracht volgens prijslijst.

Plaats van uitvoering: Herfststraat, 38-42 te 1050 Brussel (Elsene).

Interventietermijn: maximaal de 2e werkdag volgend op de interventieaanvraag (oproep voor 12:00).


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Petite presse HEIDELBERG


Perceel nr.: 1

Rogneuse MASSICOT HEIDELBERG


Perceel nr.: 2

AFDELING: PROCEDURE


Gemeente Elsene-2019-253-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-12
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De huidige opdracht is een overheidsopdracht van beperkte waarde (zie artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake

overheidsopdrachten).


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11