Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347293 (2019-521581)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-2019 1436-F50_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:18/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop en levering van veiligheidsdglas
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering van veiligheidsdglas
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_POELKAPELLE, Stadensteenweg 68, 8920 Langemark-Poelkapelle BE, Marianne Debruyne
+32 051610402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_POELKAPELLE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Stadensteenweg 68
Langemark-Poelkapelle
8920
Marianne Debruyne
Telefoon: +32 051610402
aankoop.poe@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347293
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347293

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering van veiligheidsdglas


FEDASIL OC Poelkapelle

Stadensteenweg 68

8920 Langemark-Poelkapelle


Aankoop en levering van veiligheidsdglas


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-2019 1436-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-18
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Gelieve de offerte te ondertekenen voor de conformiteit ervan (zie puntje 14 van de offerteaanvraag)


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11