Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347612 (2019-521927)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2019 20190415-F50_0
Publicatie datum:15/07/2019
Uiterste datum:31/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
livraison scie sauteuse
Beknopte beschrijving:
livraison scie sauteuse pour le petit château
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, Bd du 9e de Ligne 27, 1000 Bruxelles BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
Bd du 9e de Ligne 27
Bruxelles
1000
klk.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347612
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347612

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


livraison scie sauteuse


livraison scie sauteuse pour le petit château


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2019 20190415-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-31
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


l'offre doit être signée


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-15