Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 348754 (2019-523249)
Referentienummer:FEDASIL_LOGISTIQUE-FEDASIL 2019 1578-F50_0
Publicatie datum:29/07/2019
Uiterste datum:02/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
les services de support et de conseil pour la rédaction des clauses techniques du cahier des charges du contrat "Equipements et accessoires de lutte contre l'incendie".
Beknopte beschrijving:
Pour atteindre nos objectifs en matière de rédaction de spécifications techniques pour la mission "Équipements et accessoires de lutte contre les incendies", nous souhaitons faire appel à des services de conseil externes pour obtenir une contribution technique.Le présent contrat a pour objet de fournir des conseils en matière d'entretien Full Omnium, d'achat et de location d'équipements de lutte contre l'incendie et connexe. Les spécifications techniques et l'inventaire figurent aux annexes C et B.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_LOGISTIQUE, Rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE
+32 22134305
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_LOGISTIQUE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_553250
Rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 22134305
benoit.rogge@fedasil.be
http://WWW.FEDASIL.BE
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348754
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348754

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


les services de support et de conseil pour la rédaction des clauses techniques du cahier des charges du contrat "Equipements et accessoires de lutte contre l'incendie".


Rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles


Pour atteindre nos objectifs en matière de rédaction de spécifications techniques pour la mission "Équipements et accessoires de lutte contre les incendies", nous souhaitons faire appel à des services de conseil externes pour obtenir une contribution technique.

Le présent contrat a pour objet de fournir des conseils en matière d'entretien Full Omnium, d'achat et de location d'équipements de lutte contre l'incendie et connexe. Les spécifications techniques et l'inventaire figurent aux annexes C et B.


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_LOGISTIQUE-FEDASIL 2019 1578-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-02
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voir annexes B et C


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-29