Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 348975 (2019-523512)
Referentienummer:WRO-2019-510337-PARO-HV04-F50_0
Publicatie datum:31/07/2019
Uiterste datum:23/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
MONS-SPF JUSTICE-remplacement climatisation PCI
Beknopte beschrijving:
MONS-SPF JUSTICE-remplacement climatisation PCI
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest, Rue Verte, 11, 7000 MONS BE, ROLAND PASCAL
+32 65398785
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26958
Rue Verte, 11
MONS
7000
ROLAND PASCAL
Telefoon: +32 65398785
pascal.roland@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348975
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348975
Les offres doivent être envoyées impérativement à l'adresse mail suivante : _hidden_@buildingsagency.be
freemarkt.WRO@buildingsagency.be
MONS
7000
ROLAND PASCAL
Telefoon: +32 65398785
pascal.roland@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


MONS-SPF JUSTICE-remplacement climatisation PCI


MONS-SPF JUSTICE-


MONS-SPF JUSTICE-remplacement climatisation PCI


AFDELING: PROCEDURE


WRO-2019-510337-PARO-HV04-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-23
Plaatselijke tijd: 11:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Pour tous renseignements techniques complémentaires veuillez prendre contact avec M ROLAND PASCAL+32 65/398785 ou par mail _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-31