Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349129 (2019-523723)
Referentienummer:FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL DEURNE 2019 1603-F50_0
Publicatie datum:02/08/2019
Uiterste datum:12/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aankoop en levering van kabelgoten Fedasil Deurne
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering van kabelgoten Fedasil Deurne
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_DEURNE, Ergo De Waellaan 32, 2100 Deurne BE, Peggy Moons
+32 36601921
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_DEURNE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Ergo De Waellaan 32
Deurne
2100
Peggy Moons
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349129
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349129
Fedasil Kapellen
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Fedasil Kapellen
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
www.fedasil.be
http://www.fedasil.be
Fedasil Kapellen
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Fedasil Kapellen
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
www.fedasil.be
http://www.fedasil.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering van kabelgoten Fedasil Deurne


Ergo De Waellaan 32 te 2100 Deurne


Aankoop en levering van kabelgoten Fedasil Deurne


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL DEURNE 2019 1603-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-12
Plaatselijke tijd: 13:14

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-02