Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349204 (2019-523772)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2019-1385-F50_0
Publicatie datum:02/08/2019
Uiterste datum:19/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bloc A : ventilation et éclairage aux sanitaires du personnel
Beknopte beschrijving:
Bloc A : ventilation et éclairage aux sanitaires du personnel
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE, Abdellah Jouied
+32 22134369
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
Abdellah Jouied
Telefoon: +32 22134369
raf.dox@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349204
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349204
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2019-1385-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bloc A : ventilation et éclairage aux sanitaires du personnel


Bruxelles


Bloc A : ventilation et éclairage aux sanitaires du personnel


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2019-1385-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-19
Plaatselijke tijd: 16:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-02