Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349102 (2019-523684)
Referentienummer:Aalter-PPP028-1470/9002/854-19d0-F03_0
Publicatie datum:03/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Ophalen van afvalstoffen afkomstig van het gemeentelijk recyclagepark en gemeentelijk magazijn
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter BE, Mevrouw Katrien Volckaert
+32 93749913
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur Aalter
Nationaal identificatienummer: 0697.608.063
Europalaan 22
Aalter
9880
Mevrouw Katrien Volckaert
Telefoon: +32 93749913
overheidsopdrachten@aalter.be
Fax: +32 93252240
www.aalter.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ophalen van afvalstoffen afkomstig van het gemeentelijk recyclagepark en gemeentelijk magazijn


854-19d0041

zie II.1.1


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256215.55

Ophalen en verwerking van zuiver steenpuin/bouwafval op het recyclagepark


Perceel nr.: 1

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerking van inert bouwafval ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 2

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

Ophalen en verwerking van gemengd steenpuin/bouwafval ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 3

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerking van gemengd steenpuin/bouwafval ingezameld op het gemeentelijk magazijn


Perceel nr.: 4

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van gemengd houtafval ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 5

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van vlak glas ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 6

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen van brandbaar materiaal ingezameld op het recyclagepark en het gemeentelijk magazijn en af te voeren naar de verbrandingsoven van IVM


Perceel nr.: 7

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van roofing ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 8

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van roofing en isolatiemateriaal ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 9

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

gepast inzamelen, ophalen en verwerken van gebonden asbesthoudend bouw- en sloopafval op het recyclagepark


Perceel nr.: 10

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en via Recytyre verwerken van banden ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 11

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van oude metalen ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 12

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van kalkhoudend afval ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 13

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van kalkhoudend afval en cellenbeton ingezameld op het recyclagepar


Perceel nr.: 14

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van cellenbeton (Ytong)


Perceel nr.: 15

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

Ophalen en verwerken van harde plastics ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 16

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

Ophalen en verwerken van bloempotjes en plantentrays ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 17

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

Ophalen en verwerken van EPS (isomo) ingezameld op het recyclagepark


Perceel nr.: 18

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

ophalen en verwerken van veegvuil ingezameld op het gemeentelijk magazijn


Perceel nr.: 19

Recyclage- en Groencomposteringspark, Durmelaan te 9880 Aalter


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Grondstof
Weging: 20
Prijs
Weging: 60

AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 041-093314
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 3

Ophalen en verwerking van gemengd steenpuin/bouwafval ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 2
2
0
0
Naam en adres van de contractant:
Verhelle
Westhoekstraat 15
Aarsele
8700
Telefoon: +32 51636078
Fax: +32 51635737
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30360.00
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 4

ophalen en verwerking van gemengd steenpuin/bouwafval ingezameld op het gemeentelijk magazijn


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 3
3
0
0
Naam en adres van de contractant:
Verhelle
Westhoekstraat 15
Aarsele
8700
Telefoon: +32 51636078
Fax: +32 51635737
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 960.00
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 5

ophalen en verwerken van gemengd houtafval ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 8
8
0
0
Naam en adres van de contractant:
Callens Reiniging bvba
Breestraat 8
Wielsbeke
8710
info@crcontainers.be
Fax: +32 56956118
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 103425.00
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 6

ophalen en verwerken van vlak glas ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 5
5
0
0
Naam en adres van de contractant:
Renewi
Berkebossenlaan 7
Mol
2400
Telefoon: +32 56439439
ogw@vangansewinkel.com
Fax: +32 56419375
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1854.54
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 7

ophalen van brandbaar materiaal ingezameld op het recyclagepark en het gemeentelijk magazijn en af te voeren naar de verbrandingsoven van IVM


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 3
3
0
0
Naam en adres van de contractant:
Vanheede
Dullaardstraat 11
Geluwe
8940
Telefoon: +32 56521621
Fax: +32 56519163
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24972.00
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 9

ophalen en verwerken van roofing en isolatiemateriaal ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 2
2
0
0
Naam en adres van de contractant:
De Bree Solutions
Krommewege 31 G
Maldegem
9990
Telefoon: +32 50728730
info@debree.be
Fax: +32 50717571
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20800.00
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 10

gepast inzamelen, ophalen en verwerken van gebonden asbesthoudend bouw- en sloopafval op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 6
6
0
0
Naam en adres van de contractant:
Renewi
Berkebossenlaan 7
Mol
2400
Telefoon: +32 56439439
ogw@vangansewinkel.com
Fax: +32 56419375
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40561.98
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 11

ophalen en via Recytyre verwerken van banden ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 1
1
0
0
Naam en adres van de contractant:
Renewi
Berkebossenlaan 7
Mol
2400
Telefoon: +32 56439439
ogw@vangansewinkel.com
Fax: +32 56419375
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2280.99
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 12

ophalen en verwerken van oude metalen ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 4
0
0
Naam en adres van de contractant:
Meetjeslandse Schroothandel bvba
Industrielaan 7C
Eeklo
9900
Telefoon: +32 93788827
info@meetjeslandseschroothandel.be
Fax: +32 93788828
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39933.88
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 14

ophalen en verwerken van kalkhoudend afval en cellenbeton ingezameld op het recyclagepar


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 1
1
0
0
Naam en adres van de contractant:
Vandevoorde Elias
Pastoor Bontestraat 74
Eeklo
9900
info@eliasvandevoorde.be
Fax: +32 93432000
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27225.04
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 16

Ophalen en verwerken van harde plastics ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 4
4
0
0
Naam en adres van de contractant:
Renewi
Berkebossenlaan 7
Mol
2400
Telefoon: +32 56439439
ogw@vangansewinkel.com
Fax: +32 56419375
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12084.29
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 17

Ophalen en verwerken van bloempotjes en plantentrays ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 3
3
0
0
Naam en adres van de contractant:
Renewi
Berkebossenlaan 7
Mol
2400
Telefoon: +32 56439439
ogw@vangansewinkel.com
Fax: +32 56419375
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79.33
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 18

Ophalen en verwerken van EPS (isomo) ingezameld op het recyclagepark


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 1
1
0
0
Naam en adres van de contractant:
Vanheede
Dullaardstraat 11
Geluwe
8940
Telefoon: +32 56521621
Fax: +32 56519163
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11794.93
Opdracht nr.: 854-19d0041
Perceel nr.: 19

ophalen en verwerken van veegvuil ingezameld op het gemeentelijk magazijn


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-05-20
Aantal inschrijvingen: 2
2
0
0
Naam en adres van de contractant:
De Bree Solutions
Krommewege 31 G
Maldegem
9990
Telefoon: +32 50728730
info@debree.be
Fax: +32 50717571
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19751.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349470
Fax: +32 22349462
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-01