Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349586 (2019-524190)
Referentienummer:BBEPP-2019-RN-0802-329-F50_0
Publicatie datum:07/08/2019
Uiterste datum:23/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Levering en installatie tweedehands spiral membraan (NF/UF/MF/RO) filtratie unit BBEPP
Beknopte beschrijving:
Overeenkomst voor de levering en installatie van een tweedehands spiral membraan (NF/UF/MF/RO) filtratie unit voor de Pilot Plant
Aanbestedende overheid:
Bio Base Europe Pilot Plant vzw, Rodenhuizekaai 1, 9042 Gent (Desteldonk) BE
+32 00000000
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Rodenhuizekaai 1
Gent (Desteldonk)
9042
Telefoon: +32 00000000
jochem.vanhove@bbeu.org
http://www.biobaseeurope.eu/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349586
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349586
vzw
Down stream processing en biotechnologie

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Levering en installatie tweedehands spiral membraan (NF/UF/MF/RO) filtratie unit BBEPP


Overeenkomst voor de levering en installatie van een tweedehands spiral membraan (NF/UF/MF/RO) filtratie unit voor de Pilot Plant


AFDELING: PROCEDURE


BBEPP-2019-RN-0802-329-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-23
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-07