Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349737 (2019-524423)
Referentienummer:WRE-2019-610171-JCTR-GO-273-F50_0
Publicatie datum:09/08/2019
Uiterste datum:22/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Luik
Onderwerp:
LIEGE : PALAIS EPISCOPAL – Conciergerie - Renouvellement des canalisations d'alimentation et de décharge de la cuisine
Beknopte beschrijving:
Renouvellement des canalisations d'alimentation et de décharge de la cuisine
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est, Rue de Fragnée, 2, 4000 LIEGE BE
+32 42297704
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26957
Rue de Fragnée, 2
LIEGE
4000
Telefoon: +32 42297704
muriel.thisse@regiedesbatiments.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349737
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349737
REGIE DES BATIMENTS - WALLONIE REGION EST
Rue de Fragnée 2
LIEGE
4000
Telefoon: +32 42205054
jeanclaude.tribolet@regiedesbatiments.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349737
REGIE DES BATIMENTS - WALLONIE REGION EST
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse : _hidden_@buildingsagency.be
LIEGE
4000
freemarket.WRE@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349737

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LIEGE : PALAIS EPISCOPAL - Conciergerie - Renouvellement des canalisations d'alimentation et de décharge de la cuisine


LIEGE


Renouvellement des canalisations d'alimentation et de décharge de la cuisine


AFDELING: PROCEDURE


WRE-2019-610171-JCTR-GO-273-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-22
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Une visite des lieux est possible sur rendez-vous

auprès de monsieur TRIBOLET au 0476 / 35.61.59 ou par mail à l'adresse suivante. _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09