Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349776 (2019-524483)
Referentienummer:WRE-2019-611217-MISA-GO-312-F50_0
Publicatie datum:09/08/2019
Uiterste datum:19/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Luik
Onderwerp:
LIEGE : SPF JUSTICE – Enlèvement inscriptions sur façade
Beknopte beschrijving:
LIEGE : SPF JUSTICE – Enlèvement inscriptions sur façade
Aanbestedende overheid:
Regie des Batiments - Wallonie Région Est, Rue de Fragnée, 2, 4000 Liège BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie des Batiments - Wallonie Région Est
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26957
Rue de Fragnée, 2
Liège
4000
freemarket.WRE@buildingsagency.be
http://www.regiedesbatiments.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349776
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349776
REGIE DES BATIMENTS - WALLONIE REGION EST
Rue de Fragnée 2
LIEGE
4000
Telefoon: +32 42205057
mirko.sabljic@regiedesbatiments.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349776
REGIE DES BATIMENTS - WALLONIE REGION EST
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse : _hidden_@buildingsagency.be
LIEGE
4000
freemarket.WRE@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349776

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LIEGE : SPF JUSTICE - Enlèvement inscriptions sur façade


LIEGE


LIEGE : SPF JUSTICE - Enlèvement inscriptions sur façade


AFDELING: PROCEDURE


WRE-2019-611217-MISA-GO-312-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-19
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09