Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349758 (2019-524440)
Referentienummer:BOFAS-T1400-F01_0
Publicatie datum:10/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere dienstverleners die afperkende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten zullen opstellen en de bodemsaneringswerken zullen opvolgen. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen: een perceel voor Vlaanderen met inbegrip van Nederlandstalige dossiers in Brussel, en een perceel voor Wallonië met inbegrip van Franstalige dossiers in Brussel
Aanbestedende overheid:
BOFAS, Avenue Jules Bordetlaan 166 b1, 1140 Brussel BE, De heer Erik Goolaerts
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


BOFAS
Nationaal identificatienummer: 0474.553.197_17402
Avenue Jules Bordetlaan 166 b1
Brussel
1140
De heer Erik Goolaerts
erik.goolaerts@bofas.be
www.bofas.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349758
Vrijwillige publicatie

Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken


BOFAS-T1400-F01_0

De opdracht heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere dienstverleners die afperkende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten zullen opstellen en de bodemsaneringswerken zullen opvolgen. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen: een perceel voor Vlaanderen met inbegrip van Nederlandstalige dossiers in Brussel, en een perceel voor Wallonië met inbegrip van Franstalige dossiers in Brussel


Vlaanderen incl. Brussel (nl)


Perceel nr.: 1

Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken voor Vlaanderen met inbegrip van Nederlandstalige dossiers in Brussel


Wallonië incl. Brussel (fr)


Perceel nr.: 2

België


Raamovereenkomst voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en het opvolgen van bodemsaneringswerken voor Wallonië met inbegrip van Franstalige dossiers in Brussel.


Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-09-16

AFDELING: PROCEDURE


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


BOFAS werkt met een eigen tender-applicatie voor de aanbesteding van de raamovereenkomst en van projectspecifieke opdrachten.

Vanaf 26 augustus 2019 zal deze applicatie worden open gesteld en kunnen geïnteresseerde erkende bodemsaneringsdeskundigen zich registreren op tenders.bofas.be.

Deze registratie is nodig om het bestek en de andere opdrachtdocumenten te kunnen downloaden (na publicatie)


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09