Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349978 (2019-524713)
Referentienummer:WZCTE-BOUW.B02-F22_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:24/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - nutssectoren
Procedure type:Openbare procedure
Market type:NA
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
De uitbreiding van het WZC Ter Engelen met een bijkomend gebouw. Aanstelling van een ontwerper en een veiligheidscoördinator.
Beknopte beschrijving:
Opmaken van een ontwerp voor de uitbreiding van het WZC Ter Engelen in de Polderstraat 4 te 9160 Lokeren.
Aanbestedende overheid:
WZC Ter Engelen, Polderstraat 4, 9160 Lokeren BE, Karline Ballegeer
+32 93405600
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


BE001

Referentie van de aankondiging: 2019-524713Helpdesk e-Procurement


Telefoon: +32 27408000

revise@publicprocurement.beAFDELING: AANBESTEDENDE DIENSTWZC Ter Engelen

Nationaal identificatienummer: 0430.882.809_551292

Polderstraat 4

Lokeren

9160


Karline Ballegeer

Telefoon: +32 93405600

bouw@hofterengelen.be


http://www.hofterengelen.be

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349978WZC TER ENGELEN

Polderstraat 4

Lokeren

9160


Karline Ballegeer

Telefoon: +32 93405600

bouw@hofterengelen.be


http://www.hofterengelen.be

http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349978WZC Ter Engelen

Polderstraat 4

Lokeren

9160


Karline Ballegeer

Telefoon: +32 93405600

bouw@hofterengelen.be


http://www.hofterengelen.be

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349978


Gezondheidszorg
De uitbreiding van het WZC Ter Engelen met een bijkomend gebouw. Aanstelling van een ontwerper en een veiligheidscoördinator.WZCTE-BOUW.B02-F22_0


Opmaken van een ontwerp voor de uitbreiding van het WZC Ter Engelen in de Polderstraat 4 te 9160 Lokeren.


Polderstraat 4, 9160 Lokeren
Opmaken van een ontwerp voor de uitbreiding van het WZC Ter Engelen.AFDELING: PROCEDURETermijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-24

Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie

WZC Ter Engelen

Polderstraat 4

Lokeren

9160


Telefoon: +32 93405600

bouw@hofterengelen.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13