Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349982 (2019-524721)
Referentienummer:Gemeente Elsene-2019-249-F50_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:05/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Benoeming van een auteur voor een uitgave in het Frans en in het Nederlands die als titel "Elsene neklassiek" heeft.
Beknopte beschrijving:
Benoeming van een auteur voor een uitgave in het Frans en in het Nederlands die als titel "Elsene neklassiek" heeft.
Aanbestedende overheid:
Elsene , Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel BE
+32 25156748
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Elsene
Nationaal identificatienummer: 0207.401.341_22835
Elsensesteenweg, 168
Brussel
1050
Telefoon: +32 25156748
kim.vloebergs@ixelles.brussels
www.ixelles.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349982
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349982

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Benoeming van een auteur voor een uitgave in het Frans en in het Nederlands die als titel "Elsene neklassiek" heeft.


Benoeming van een auteur voor een uitgave in het Frans en in het Nederlands die als titel "Elsene neklassiek" heeft.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Gemeente Elsene-2019-249-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-05
Plaatselijke tijd: 11:33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13