Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350378 (2019-525260)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-20191548-F50_0
Publicatie datum:20/08/2019
Uiterste datum:27/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
tent 12x15m 6 betonblokken 2x dames toilet mobiel
Beknopte beschrijving:
tent 12x15m6 betonblokken2x dames toilet mobiel
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_POELKAPELLE, Stadensteenweg 68, 8920 Langemark-Poelkapelle BE
+32 51610402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_POELKAPELLE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Stadensteenweg 68
Langemark-Poelkapelle
8920
Telefoon: +32 51610402
lynn.vanstechelman@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350378
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350378

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


tent 12x15m 6 betonblokken 2x dames toilet mobiel


tent 12x15m

6 betonblokken

2x dames toilet mobiel


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-20191548-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-27
Plaatselijke tijd: 08:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-20