Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350539 (2019-525539)
Referentienummer:VRO-2019-210705-LUJA-2FA6952-F50_0
Publicatie datum:22/08/2019
Uiterste datum:10/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Tervuren - Regie der Gebouwen - Herstellen van vandalisme aan Bootjeshuis.
Beknopte beschrijving:
Vervangen van gebroeken belazingen en polycarbonaat begazing.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Luc Jacob
+32 475564966
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Luc Jacob
Telefoon: +32 475564966
luc.jacob@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350539
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350539

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Tervuren - Regie der Gebouwen - Herstellen van vandalisme aan Bootjeshuis.


Tervuren - Regie der Gebouwen - Herstellen van vandalisme aan Bootjeshuis.


Vervangen van gebroeken belazingen en polycarbonaat begazing.


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2019-210705-LUJA-2FA6952-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-22