Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 351253 (2019-526455)
Referentienummer:VRO-2019-212460-JOJE-FA7061-F50_0
Publicatie datum:30/08/2019
Uiterste datum:12/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Holsbeek – Gesloten centrum. Leveren en plaatsen van een vloerversteviging voor het plaatsen van een metaaldetector.
Beknopte beschrijving:
Holsbeek – Gesloten centrum.Leveren en plaatsen van een vloerversteviging voor het plaatsen van een metaaldetector.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 Hasselt BE, Joeri Jeurissen
+32 11771823
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1b
Hasselt
3500
Joeri Jeurissen
Telefoon: +32 11771823
Joeri.Jeurissen@buildingsagency.be
Fax: +32 496502973
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351253
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351253
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351253

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Holsbeek - Gesloten centrum. Leveren en plaatsen van een vloerversteviging voor het plaatsen van een metaaldetector.


Holsbeek - Gesloten centrum.

Leveren en plaatsen van een vloerversteviging voor het plaatsen van een metaaldetector.


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2019-212460-JOJE-FA7061-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier in te vullen en over te maken aan _hidden_@buildingsagency.be .

Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de plannen.

Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-30