Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352489 (2019-528023)
Referentienummer:VRO-2019-212438-RECL-FA7067-F50_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:25/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Steenokkerzeel – Fedasil – Leveren en plaatsen vaste dompelpompinstallatie
Beknopte beschrijving:
Steenokkerzeel – Fedasil – Leveren en plaatsen vaste dompelpompinstallatie
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Philipssite 3A bus 5, 3001 Heverlee - Leuven BE, Rebecca Claessens
+32 474341790
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Philipssite 3A bus 5
Heverlee - Leuven
3001
Rebecca Claessens
Telefoon: +32 474341790
Rebecca.claessens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352489
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352489

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Steenokkerzeel - Fedasil - Leveren en plaatsen vaste dompelpompinstallatie


Steenokkerzeel - Fedasil - Leveren en plaatsen vaste dompelpompinstallatie


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2019-212438-RECL-FA7067-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-25
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12