Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355470 (2019-531865)
Referentienummer:Maaseik-PPP049-3521/9004/2019/168-F03_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van copiers en printers 2020-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Stad Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik BE, De heer Ben De Jongh
+32 89560560
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
Maaseik
3680
De heer Ben De Jongh
Telefoon: +32 89560560
ben.dejongh@maaseik.be
Fax: +32 89560561
www.maaseik.be
AGBI (Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur)
Nationaal identificatienummer: AGBI
Markt 1
Maaseik
3680
roel.camp@maaseik.be
www.maaseik.be
OCMW
Nationaal identificatienummer: BE0212195121
Mgr. Koningsstraat 8
Maaseik
3680
Telefoon: +32 89560575
aankoop@maaseik.be
www.maaseik.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van copiers en printers 2020-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/168

zie II.1.1


Copiers Type 1 en 2


Perceel nr.: 1

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Onderhoudscontract - SLA
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieu en engergie
Weging: 10
Prijs
Weging: 30

Copier drukkerij Type 3


Perceel nr.: 2

Stad Maaseik, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Onderhoudscontract - SLA
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieu en engergie
Weging: 10
Prijs
Weging: 30

Scanner KCC Type 4


Perceel nr.: 3

Stad Maaseik, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Onderhoudscontract - SLA
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieu en engergie
Weging: 10
Prijs
Weging: 30

Printers Type 5


Perceel nr.: 4

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Onderhoudscontract - SLA
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieu en engergie
Weging: 10
Prijs
Weging: 30

Beheersysteem


Perceel nr.: 5

Stad Maaseik, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Onderhoudscontract - SLA
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Prijs
Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Opdracht nr.: 2019/168
Perceel nr.: 1

Copiers Type 1 en 2


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2019-531723
Originele datum van verzending: 2019-10-09
Opdracht nr.: 2019/168
Perceel nr.: 2

Copier drukkerij Type 3


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2019-531723
Originele datum van verzending: 2019-10-09
Opdracht nr.: 2019/168
Perceel nr.: 3

Scanner KCC Type 4


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2019-531723
Originele datum van verzending: 2019-10-09
Opdracht nr.: 2019/168
Perceel nr.: 4

Printers Type 5


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2019-531723
Originele datum van verzending: 2019-10-09
Opdracht nr.: 2019/168
Perceel nr.: 5

Beheersysteem


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2019-531723
Originele datum van verzending: 2019-10-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10