Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355449 (2019-531876)
Referentienummer:RDGB - ECON-2019-011281-366-KG-F50_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:18/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Regie der Gebouwen -offerteaanvraag voor Toners.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Regie der Gebouwen - offerteaanvraag voor Toners.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Economaat, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 Brussel BE, Ghilain Kristof
+32 5416270
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Economaat
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_512001
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Brussel
1060
Ghilain Kristof
Telefoon: +32 5416270
Kristof.ghilain@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355449
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355449
Regie der Gebouwen - ECON
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.log@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302069

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Regie der Gebouwen -offerteaanvraag voor Toners.


Brussel - Regie der Gebouwen - offerteaanvraag voor Toners.


AFDELING: PROCEDURE


RDGB - ECON-2019-011281-366-KG-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10