Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355467 (2019-531857)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2019 2095-F50_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:30/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
levering en plaatsing tent
Beknopte beschrijving:
levering en plaatsing tent voor Klein kasteeltje
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
klk.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355467
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355467

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering en plaatsing tent


levering en plaatsing tent voor Klein kasteeltje


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2019 2095-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-30
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekende zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10