Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355479 (2019-531882)
Referentienummer:FEDASIL_BROECHEM-FEDASIL 2019 1642-F50_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:25/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIE VOOR DE RECUPARATIE VAN HET REGENWATER
Beknopte beschrijving:
ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIE VOOR DE RECUPERATIE VAN HET REGENWATER
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_BROECHEM, Van den Nestlaan 104, 2520 Broechem BE, Nadine Verheyen
+32 37271260
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_BROECHEM
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510058
Van den Nestlaan 104
Broechem
2520
Nadine Verheyen
Telefoon: +32 37271260
nadine.verheyen@fedasil.be
http://fedasil.be/nl/center/770
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355479
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355479

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIE VOOR DE RECUPARATIE VAN HET REGENWATER


ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIE VOOR DE RECUPERATIE VAN HET REGENWATER


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_BROECHEM-FEDASIL 2019 1642-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-25
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10