Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355515 (2019-531969)
Referentienummer:CPAS de Saint-Gilles-PPP18T-146/9009/CSC 2019 -F50_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:30/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Mission d'accompagnement GRH - CPAS de Saint Gilles
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
OCMW Sint Gillis, Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel BE, De heer Khaled SOR
+32 26005457
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Sint Gillis
Fernand Bernierstraat 40
Brussel
1060
De heer Khaled SOR
Telefoon: +32 26005457
ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Fax: +32 26005419
http://cpas1060.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/146/18T/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Mission d'accompagnement GRH - CPAS de Saint Gilles


Administration centrale Rue Fernand Bernier 40 1060 Saint Gilles, Fernand Bernierstraat 40 te 1060 Brussel


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


CSC 2019 055
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-30
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10