Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355535 (2019-531938)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-FEDASIL 2019 2161-F50_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:24/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Contract voor de aankoop en levering van munten voor wasmachines en droogkasten voor vier jaar
Beknopte beschrijving:
Muntjes voor IPSO CS10 machinesVierjarig contract
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_POELKAPELLE, Stadensteenweg 68, 8920 Langemark-Poelkapelle BE, Johannes Vallaeys
+32 51610402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_POELKAPELLE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Stadensteenweg 68
Langemark-Poelkapelle
8920
Johannes Vallaeys
Telefoon: +32 51610402
aankoop.poe@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355535
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355535

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Contract voor de aankoop en levering van munten voor wasmachines en droogkasten voor vier jaar


Muntjes voor IPSO CS10 machines

Vierjarig contract


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-FEDASIL 2019 2161-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-24
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte moet ondertekend zijn.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10