Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360664 (2019-538650)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FED 2019 2013-F50_0
Publicatie datum:02/12/2019
Uiterste datum:09/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
FEDASIL 2019 2013_MOU 12 52 011 Remplacement du faux plafond de la cuisine
Beknopte beschrijving:
Remplacement du faux plafond de la cuisine conforme des normes HACCP pour le centre d'accueil de Fedasil à Mouscron
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
sarah.sacre@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360664
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360664
accueil des demandeurs d'asile

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


FEDASIL 2019 2013_MOU 12 52 011 Remplacement du faux plafond de la cuisine


Remplacement du faux plafond de la cuisine conforme des normes HACCP pour le centre d'accueil de Fedasil à Mouscron


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FED 2019 2013-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-02