Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360664 (2019-538650)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FED 2019 2013-F50_0
Publicatie datum:02/12/2019
Uiterste datum:09/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
FEDASIL 2019 2013_MOU 12 52 011 Aanpassing van het verlaagd plafond van de keuken
Beknopte beschrijving:
Aanpassing van het verlaagd plafond van de keuken volgens de HACCP normen voor het opvangcentrum van Fedasil te Moeskroen
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
sarah.sacre@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360664
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360664
Opvang van asielzoekers

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


FEDASIL 2019 2013_MOU 12 52 011 Aanpassing van het verlaagd plafond van de keuken


Aanpassing van het verlaagd plafond van de keuken volgens de HACCP normen voor het opvangcentrum van Fedasil te Moeskroen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FED 2019 2013-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-02