Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360644 (2019-538723)
Referentienummer:BRU-2019-220069-vergaarbak-026-BC -F50_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:12/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bruxelles - Château Royal - Rénovation d'un collecteur en plomb
Beknopte beschrijving:
Bruxelles - Château Royal - Rénovation d'un collecteur en plomb
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, 1060 BRUXELLES BE, COSYNS BART
+32 25512020
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
BRUXELLES
1060
COSYNS BART
Telefoon: +32 25512020
Bart.cosyns@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360644
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360644
Régie des Bâtiments - Service opérationnel de Bruxelles
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
Bruxelles
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360135

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bruxelles - Château Royal - Rénovation d'un collecteur en plomb


Bruxelles - Château Royal - Rénovation d'un collecteur en plomb


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2019-220069-vergaarbak-026-BC -F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-12
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03