Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360767 (2019-538764)
Referentienummer:FEDASIL_SUGNY-2019 2563-F50_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:10/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Namen
Onderwerp:
Achat de tissus pour le centre Fedasil de Sugny.
Beknopte beschrijving:
Achat de tissus de diverses variétés pour le centre Fedasil de Sugny.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_SUGNY, Voies de Bohan 245, 5550 Sugny BE
+32 61275783
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_SUGNY
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510145
Voies de Bohan 245
Sugny
5550
Telefoon: +32 61275783
nadia.elyounoussi@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360767
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360767

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Achat de tissus pour le centre Fedasil de Sugny.


Centre Fedasil de Sugny


Achat de tissus de diverses variétés pour le centre Fedasil de Sugny.


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_SUGNY-2019 2563-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03