Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360801 (2019-538834)
Referentienummer:FEDASIL_LOGISTIQUE-2019 2311-F50_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:06/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
nettoyage du guichet retour volontaire de Bruxelles
Beknopte beschrijving:
Nettoyage du guichet retour volontaire 2 fois par semaine à l'adresse suivante: Rue d'Arenberg 8, 1000 Bruxelles. Voir annexes B et C
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_LOGISTIQUE, Rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE, jérémie.dandois@fedasil.be
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_LOGISTIQUE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_553250
Rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
jérémie.dandois@fedasil.be
jeremie.dandois@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360801
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360801

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


nettoyage du guichet retour volontaire de Bruxelles


Rue d'Arenberg 8, 1000 Bruxelles, Guichet retour volontaire de Fedasil


Nettoyage du guichet retour volontaire 2 fois par semaine à l'adresse suivante: Rue d'Arenberg 8, 1000 Bruxelles. Voir annexes B et C


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_LOGISTIQUE-2019 2311-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-06
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03