Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363998 (2020-501183)
Referentienummer:AWV A'pen-X10-R6-25_1M3D8E-19-86-F01_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Realisatie van een nieuw kruispunt op de N16
Beknopte beschrijving:
De bouw van een nieuw kruispunt op de N16 tussen kmpt 0.7 en kmpt 0.9 en bijhorende bushalte-infrastructuur. De hertracering van de wegmarkeringen strekt zich uit tussen kmpt 0,4 en kmpt. 1,4. Het kruispunt dient ter ontsluiting van het nieuwe winkelpark MALINAS in de lus van de oprit naar de R6 (Mechelen-Noord IV) en de toekomstige ontwikkeling van Mechelen-Noord III.
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen BE, Manu Cascudo
+32 478560110
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Antwerpen
2018
Manu Cascudo
Telefoon: +32 478560110
manu.cascudo@mow.vlaanderen.be
http://www.wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363998
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363998
Beheer wegen

Realisatie van een nieuw kruispunt op de N16


AWV A'pen-X10-R6-25_1M3D8E-19-86-F01_0

De bouw van een nieuw kruispunt op de N16 tussen kmpt 0.7 en kmpt 0.9 en bijhorende bushalte-infrastructuur. De hertracering van de wegmarkeringen strekt zich uit tussen kmpt 0,4 en kmpt. 1,4. Het kruispunt dient ter ontsluiting van het nieuwe winkelpark MALINAS in de lus van de oprit naar de R6 (Mechelen-Noord IV) en de toekomstige ontwikkeling van Mechelen-Noord III.


Mechelen


De opdracht omvat hoofdzakelijk:

Terreinaanlegwerken

Aanleg van wegenis

Aanleg van voet- en fietspaden

Aanleg van riolering

Realisatie van een keermuur naast het fietspad

Funderingsconstructie en riolering op cement gestabiliseerde grindkernen

Uitvoeren van wegmarkeringen (tijdelijk en definitief)

het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

De coördinatie van de werken van de nevenaannemers binnen de projectzone (openbare verlichting, EMT, verkeerslichten, nutsmaatschappijen)

De coördinatie van de werken met de aannemers van de werkzaamheden buiten de projectzone (R6/N1 realisatie van fly-over R6, alle aannemers betrokken bij de realisatie van het winkelpark MALINAS en de ontsluitingsinfrastructuur)


Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2020-03-02

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14