Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363961 (2020-501108)
Referentienummer:VRO-2020-710904-EDFR-FA7488-F50_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:07/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Sint-Truiden Bevingen FEDASIL Vervangen verlichting loods (end of live)
Beknopte beschrijving:
Sint-Truiden BevingenFEDASILVervangen verlichting loods (end of live)
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 Hasselt BE, Edwig Fransen
+32 11771827
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1b
Hasselt
3500
Edwig Fransen
Telefoon: +32 11771827
Edwig.fransen@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363961
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363961
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363961

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sint-Truiden Bevingen FEDASIL Vervangen verlichting loods (end of live)


Sint-Truiden Bevingen

FEDASIL

Vervangen verlichting loods (end of live)


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2020-710904-EDFR-FA7488-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-07
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp. Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14