Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363963 (2020-501112)
Referentienummer:VRO-2020-710935-EDFR-FA7487-F50_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:07/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Tongeren Federale Politie Ambiorixkazerne Vervangen aanwezigheidssensoren
Beknopte beschrijving:
Tongeren Federale PolitieAmbiorixkazerneVervangen aanwezigheidssensoren
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 Hasselt BE, Edwig Fransen
+32 11771827
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1b
Hasselt
3500
Edwig Fransen
Telefoon: +32 11771827
Edwig.fransen@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363963
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363963
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363963

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Tongeren Federale Politie Ambiorixkazerne Vervangen aanwezigheidssensoren


Tongeren Federale Politie

Ambiorixkazerne

Vervangen aanwezigheidssensoren


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2020-710935-EDFR-FA7487-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-07
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan _hidden_@buildingsagency.be .

Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.

Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14