Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363973 (2020-501139)
Referentienummer:VRN-2020-111440-CHHA-FA4762-F50_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:28/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Arendonk – Fedasil – vervangen noodverlichtingen
Beknopte beschrijving:
Arendonk – Fedasil – vervangen noodverlichtingen
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN BE
+32 32230097
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26960
Italiëlei, 4 b15
ANTWERPEN
2000
Telefoon: +32 32230097
tiffany.wouters@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363973
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363973
freemarket.vrn@buildingsagency.be
Italiëlei 4 bus 15
Antwerpen
2000
freemarket.vrn@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363973
freemarket.vrn@buildingsagency.be
Italiëlei 4 bus 15
Antwerpen
2000
freemarket.vrn@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363973

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Arendonk - Fedasil - vervangen noodverlichtingen


Arendonk - Fedasil - vervangen noodverlichtingen


AFDELING: PROCEDURE


VRN-2020-111440-CHHA-FA4762-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-28
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Als u een offerte indient op het emailadres _hidden_@buildingsagency.be, krijgt u een automatische mail ter bevestiging. Indien dit niet geval is kan u best nogmaals proberen of contact opnemen met _hidden_@buildingsagency.be.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14