Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364057 (2020-501193)
Referentienummer:FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL 2020 0136 KOKSIJDE-F50_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:20/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop en levering van tafeltjes FEDASIL KOKSIJDE
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering van tafeltjes FEDASIL KOKSIJDE
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_KOKSIJDE, ROBERT VANDAMMESTRAAT 100A, 8670 KOKSIJDE BE, Peggy Moons
+32 36601921
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KOKSIJDE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
ROBERT VANDAMMESTRAAT 100A
KOKSIJDE
8670
Peggy Moons
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364057
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364057
Fedasil Kapellen
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Fedasil Kapellen
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
www.fedasil.be
http://www.fedasil.be
Fedasil Kapellen
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Fedasil Kapellen
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
www.fedasil.be
http://www.fedasil.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering van tafeltjes FEDASIL KOKSIJDE


ROBERT VANDAMMESTRAAT 100A TE 8670 KOKSIJDE


Aankoop en levering van tafeltjes FEDASIL KOKSIJDE


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL 2020 0136 KOKSIJDE-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 15:27

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14